MAIM

  • Drama

MAIM, meaning panic in Gàidhlig, is a call to action - giving voice to the frustrations of the next generation who care deeply about the crisis facing their land and language.

This unique collaboration between Theatre Gu Leòr and the band WHYTE was inspired by exquisite tracks from their latest album, Tairm, and will feature live music, dance, spoken word and video This show is fully accessible to non-Gaelic speakers and with integrated BSL in every performance.

’S e gairm-chatha a th' ann am MAIM, a' toirt guth do dhorran an ath ghinealaich agus na draghan a th’ aca mun èiginn a tha ron tìr agus ron chànan aca.

‘S e co-obrachadh sònraichte a th’ ann am MAIM eadar Theatre Gu Leòr agus an còmhlan WHYTE, a’ togail air òrain àlainn bhon chlàr mu dheireadh aca, Tairm, le ceòl beò, dannsa, bàrdachd agus bhideo.

Dates + Times