Tè Bheag a’ Ghruffalo (The Gruffalo’s Child) / Bioran (Stick Man)

  • Family
  • Film
  • Gaelic

Dà fhilm beòthail stèidhichte air leabhraichean clasaigeach na cloinne.

Tha tè bheag a’ Ghruffalo a’ seachnadh rabhaidhean a h-athar agus a’ dol a-mach dhan t-sneachda air tòir na luchaige mhòir. Tha an darna film a’ leantainn Bioran, athair teaghlach bhiorain, a bhios a’ siubhal astaran mòra gus feuchainn ri faighinn dhachaigh ann an àm airson na Nollaige.

Bidh tì/cofaidh/sùgh ri fhaighinn agus gnìomhan ealain do chloinn an dèidh làimh air a ghabhail a-steach ann am prìs nan tiogaidean.


Two animated films in Gaelic based on the classic children's books The Gruffalo’s Child and Stick Man.

A little Gruffalo ignores her father's warnings, and tiptoes out into the snow in search of the big bad mouse. The second film follows Stick Man, the father of a family of sticks, who travels great distances to try and get home in time for Christmas.

There will be tea/coffee/juice and a children’s craft activity in the foyer afterwards included in the ticket price.

Please note that this screening is in Gaelic without English subtitles.

Dates + Times