Tèatar-ciùil (Gaelic musical theatre)

  • Subscription Class

Nach tig thu còmhla rinn airson bùthan-obrach Gàidhlig ann an teàtar ciùil! Bidh dràma agus seinn le cleasaiche Rachel Kennedy agus dannsa le Blythe Wilson. Ionnsaich sgilean ùra ann an dràma, seinn agus dannsadh le tòrr gèamannan agus spòrs! Do chom-pàirtichean aois 9 – 13.

Faid clas: 12f-4f

Feuch an cuimhnich thu a thoirt leat:

Bogsa bìdh, neo airgead airson ceapaire a cheannach bhon chafaidh againn (ach cuimhnich nach eil e fosgailte Diluain agus Dimàirt gu 4f).

Aodach cofhurtail - bidh thu a’ gluasad tòrr!

Botal uisge no sùgh – mholamaid botal ath-chleachdadh, faodaidh tu lìonadh an seo.

Tha sinn gu mòr airson ar prìsean a chumail cho ruigsinneach sa ghabhas, ach tha sinn ag aithneachadh gum faodadh cosgais a’ chlas seo a bhith na duilgheadas do chuid gus pàirt a ghabhail.

Is urrainn dhuinn àiteachan a thabhann do chuid tro bhursaraidh airson ar Prògram Stiùidio Samhraidh – gus tuilleadh fhaighinn a-mach, cuir post-d gu engagement@eden-court.co.uk agus cuiridh neach bhon Sgioba Conaltraidh fios thugad mu dheidhinn. Feuch an toir thu dhuinn beachd air carson a bhiodh tu airson a bhith air do mheas airson taic bursaraidh - an ann air sgàth gu bheil an suidheachadh ionmhais agad air atharrachadh, gu bheil thu a’ faighinn sochairean, no am bu toil leat ìsealachadh cosgais leis gu bheil thu a’ feuchainn air grunn cùrsaichean gus eòlas fhaighinn airson do chunntas-beatha.


Join us for our Gaelic medium musical theatre workshops! Drama and singing will be led by actress Rachel Kennedy and dance by Blythe Wilson. Learn new performance skills in drama, singing and dancing with lots of games and fun to be had! For participants age 9 - 13.

Class running time: 12pm-4pm

Please remember to take with you:

A packed lunch, or money to buy a sandwich from our cafe (but remember it isn't open on Mondays and Tuesdays until 4pm).

Loose, comfortable clothing - you'll be moving lots!

A bottle of water or juice to keep hydrated – we’d encourage you to take a reusable bottle, you can top it up here if need be.

We are committed to keeping our pricing as accessible as possible, however we recognise that for some the cost of this class/project might be prohibitive to taking part.

We are able to support a limited number of bursary places for our Summer Studio Programme – to find out more, please email engagement@eden-court.co.uk and a member of the Engagement Team will be back in touch with you. Please give us an idea of why you would like to be considered for bursary support - is it because your financial situation has changed, you are in receipt of benefits, or would you like a discount on booking multiple courses because you are trying to get lots of experience for your CV.

Save money with Eden Court Friends.

Dates + Times

Book this Course